• darkblurbg
    Volkshuisvestingsraad Zuidwest
    De Volkshuisvestingsraad is een initiatief van de
    West-Brabantse woningcorporatie Stadlander.

De Volkshuisvestingsraad is een initiatief van een onafhankelijke Denktank die opgericht is door Stadlander. Stadlander is een middelgrote woningcorporatie, werkzaam in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht. Stadlander ontmoet kritiek op haar functioneren in haar relatie met huurders en gemeenten. Omdat Stadlander haar legitimiteit bij haar huurders en betrokken gemeenten wil verbeteren, heeft zij, na een advies van huurders en gemeenten in een Denktank, de oprichting van de Volkshuisvestingsraad mogelijk gemaakt. De Volkshuisvestingsraad is onafhankelijk van Stadlander en kan adviezen opstellen en bemiddelen op verzoek van gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties in de regio.

De Volkshuisvestingsraad wil als adviesraad een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de volkshuisvesting op langere termijn in de regio en richt zich met name op de versterking van de relatie tussen gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties.