• darkblurbg

De Volkshuisvestingsraad is divers samengesteld: verschillende leeftijden, vrouw-man, bestuurder-ambtenaar-onderzoeker, woonachtig in en buiten de regio, communicatief-beschouwend, enz. Wat ons bindt is dat we geïnteresseerd zijn in mensen, de volkshuisvesting een warm hart toedragen en gemotiveerd zijn om relaties tussen betrokkenen te verbeteren.

 

Han Bekkers

Han Bekkers

Han Bekkers, voorzitter. Met zijn achtergrond als architect en volkshuisvester en zijn 42-jarige ervaring bij rijks- en gemeentelijke overheid, waarvan 20 jaar als gemeentesecretaris en algemeen directeur, draagt hij bij aan ontwikkeling van mens en organisatie en hun samenwerking. Momenteel schrijft hij fictie en non-fictie boeken over leiderschap, vervult bestuursfuncties, is interimmanager en traint mensen en teams. Telefoon 06.5138.8667 en info@hanbekkers.nl.

Patricia Theuws

Patricia Theuws

Patricia Theuws is in haar werkzame leven al bijna 20 jaar betrokken bij woonbeleid en de participatie daarin van huurders en belanghouders. Door haar werk bij gemeente, corporatie en adviesbureau heeft zij haar inzicht in de complexiteit, die verschillende partijen bij de volkshuisvestelijke thema's ervaren, vergroot. Denk daarbij aan het werken aan voldoende beschikbare en betaalbare woningen, wijkaanpak en samenwerking.  Patricia werkt aan projecten die gaan over de organisatie van 'goed wonen voor iedereen'.

André Ouwehand

André Ouwehand

André Ouwehand is opgeleid als volkshuisvester in Delft, werkte 15 jaar in de bewonersondersteuning in de stadsvernieuwing en daarna acht jaar bij de gemeente Rotterdam waar hij verantwoordelijk was voor het volkshuisvestingsbeleid. Sinds 1989 werkt hij bij OTB - onderzoek voor de gebouwde omgeving van de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Hij doet onderzoek op het brede gebied van de volkshuisvesting, woonruimteverdeling en wijkverandering en geeft daarover onderwijs en cursussen.

Marius Bakx

Marius Bakx

Marius Bakx is politicoloog en sociaalgeograaf. Hij is geboren en getogen op de Brabantse Wal. Als adviseur is hij actief op het snijvlak van strategie en bestuur.

Don Monfils

Don Monfils

Don Monfils. Zijn ruime ervaring als architect zet hij meer en meer in om de gebouwde ruimte te verbinden met sociale innovatie door met mensen samen te ontdekken hoe de ruimte van de toekomst eruit kan gaan zien.

Leo Gerrichhauzen

Leo Gerrichhauzen

Leo Gerrichhauzen is een zeer ervaren bestuurskundige. Hij is vertrouwd met de spanningsbronnen in bestuurlijke en politieke arena’s en weet hoe hij die spanningen kan benutten om een gedragen koers uit te zetten. Daarnaast heeft hij zicht op de trends en ontwikkelingen die voor maatschappelijke en publieke organisaties als gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen van betekenis zijn.