• darkblurbg

De Volkshuisvestingsraad heeft zich de afgelopen twee jaar op de volgende zaken gericht:

  • Vormgeving van de communicatie met belanghouders, vooral huurdersorganisaties, gemeenten en Stadlander. 
  • Analyse van de volkshuisvesting in de regio, met name de verschillen en overeenkomsten tussen de gemeentelijke visies, de wensen van huurdersorganisaties en het beleid van Stadlander.
  • Voorbereiden en ondersteunen belanghoudersbijeenkomsten van gemeenten, huurders en Stadlander.
  • Betrokkenen, zoals gemeenten en huurders, benaderen om hun wensen en knelpunten te delen met de Raad.
  • Stadlander indien nodig en gewenst ondersteunen en te adviseren.

Wij zijn in gesprek gegaan, hebben bijeenkomsten georganiseerd en Stadlander geadviseerd. Er zijn geen verzoeken om ondersteuning of advies van gemeenten en bewonersorganisaties gekomen.

Het eerste product dat wij hebben opgesteld als resultaat van onze kennismakingsronde en inwerkperiode hebben we vastgelegd in een notitie: 'Stadlander en haar belanghouders'. Klik hier voor de volledige tekst.

Eind 2017 hebben we drie verzoeken van de woningcorporatie Stadlander ontvangen. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord en naar Stadlander gestuurd. Zie de subpagina 'Adviezen Volkshuisvestingsraad.

Na afloop van onze tweejarig bestaan hebben wij onze activiteiten geëvalueerd. Zie hier ons Zelfevaluatierapport. In dit rapport hebben wij geconcludeerd dat een goed functioneren van de Raad niet mogelijk is gemaakt en hebben wij per 1 januari 2019 onze activiteiten beëindigd. Ook Stadlander heeft het functioneren van de Volkshuisvestingsraad geëvalueerd. Deze rapportage, genaamd 'Eindrapportage Volkshuisvestingsraad', vindt u hier.