Wij hebben van Stadlander drie adviesaanvragen ontvangen:

Eind 2017 hebben we drie verzoeken van de woningcorporatie Stadlander ontvangen:

1. Hoe kan de relatie van Stadlander met haar huurders op langere termijn vorm krijgen? 

2. Welke andere interventies als de huidige gebruikte aanpak is denkbaar voor de versterking van de legitimiteit van de woningcorporatie ten opzichte van gemeenten en huurdersorganisaties?

3, Welke alternatieven heeft Stadlander voor haar beleid op de lange termijn?

Op de eerste twee vragen hebben wij twee adviezen gegeven: 

1. Participatie

2. Versterking legitimatie huurders

Op onze adviezen hebben wij een reactie van Stadlander ontvangen die ons aanleiding gaf een aanvullende notitie te schrijven:

3. Dialoog over de toekomst van de woningmarkt.

 

De derde adviesvraag betrof een voorstel om een gezamenlijk workshop te organiseren.