• darkblurbg

De taken van de Volkshuisvestingsraad kunnen in twee groepen worden onderverdeeld.

Maatschappij

  • Het signaleren en agenderen van (maatschappelijke) kwesties die relevant zijn voor de volkshuisvesting in zuidwest Nederland.
  • ter bevordering van de goede volkshuisvesting in de regio op de lange termijn, bevordert de raad de dialoog en de samenwerking van gemeenten, huurders(organisaties) en woningcorporaties in het werkgebied.
  • Het bijdragen aan de maatschappelijke verantwoording door de woningcorporaties.

Volkshuisvesting

  • Het opsporen en inbrengen van nieuwe invalshoeken en kennis op het gebied van de volkshuisvesting.
  • Het adviseren over de volkshuisvestingsopgave op langere termijn op basis van de woningbehoeften, strategische verkenningen en wensen van gemeenten en huurders.
  • Advisering over het lange termijnbeleid van de volkshuisvesting in de regio.